AB-3688 — Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let —

AB-3688 — Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let —

VYPRODÁNO Pracovní sešit k rozvoji časové orientace a prevenci potíží ve čtení, psaní, matematice a obtíží v získávání studijních dovedností plynoucích z nedostatečně rozvinuté časové orientace, vnímání posloupnosti a následnosti dějů, organizace činností. Každá strana obsahuje motivační příběh, pracovní, ilustrovaný materiál pro děti a dále instrukce pro dospělé s uvedením cíle činnosti. Copyright J. Bednářová, R. Šmarda.