Certifikáty k hračkám

 
Kvalitní hračky, které mají smysl, které dětem něco dají a hodně vydrží
 
 • Dokonalé uchycení malých částí u hraček pro děti od 1 roku
 • Všechny hračky jsou vyráběny v České Republice
 • Při výrobě jsou používány přírodní materiály
 • Veškerá výroba probíhá šetrně k životnímu prostředí
 • Originální design a zpracování výrobků
 • Nabízíme pouze 100% bezpečné a testované výrobky
 • Vysoce kvalitní a bezpečné výrobky
 • Pevné i pružné spoje s vysokou pevností
 • Ve shodě s EU normou EN 71
 • Hračky splňují požadavky CE
 • Kvalita, estetika, herní hodnota
 
Prodej hraček byl k 1. 5. 2022 zrušen.
 
 

Co je hračka

Hračkou ve smyslu nařízení vlády č. 19/2003 Sb. se považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní pro děti mladší 14 let.

Normy pro hračky
Základní požadavky na hračky stanovuje řada norem ČSN EN 71-1 až 71-11, kde se hodnotí bezpečnost hračky.

Hračky pro děti 0 - 3 roky
Pro děti ve věku do tří let jsou stanoveny hygienické požadavky vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb.
Aby mohl být výrobek uveden na trh jako hračka vhodná pro děti do 3 let, je potřeba provést na ní zkušební testy, které se provádějí ve zkušebnách.

Co se na hračce zkouší?
Hořlavost hraček, bezpečnost hraček (mechanické a fyzikální vlastnosti), zdravotní nezávadnost, zkouška odolnosti materiálu vůči působení potu a slin, stanovení podílu textilních vláken ve směsích, pevnost a tažnost tkanin a pletenin, pevnost v dalším trhání, pružnost materiálu, obsah migrujících prvků, uvolňování formaldehydu, ftalátu, chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné, způsob balení (přítomnost folií) aj. U mechanických vlastností to je např.:  obsah malých částí a možnost jejich odtržení, hrany a hroty na hračce, obsah fólií, velikost hračky, šňůry na hračce, pevnost švů,...

 

Prohlášení o shodě
Zkušebny vydávají po zdařilém ozkoušení tzv. Prohlášení o shodě. Toto prohlášení by měl mít v podstatě každý výrobce, který uvádí na trh hračku. Hračka, která úspěšně prošla zkušebnou, je také označena CE, proto nakupujete-li hračky s tímto označením, můžete spát klidně, protože české normy jsou jedny z nejpřísnějších v EU. Někteří čínští výrobci tento symbol zneužívají a pak jej vysvětlují jako označení "China export" a hračky jsou samozřejmě bez testů.

 

Mohlo by se vám líbit