Obchodní a dodací podmínky

 

Pomocí prostředků komunikace na dálku prodáváme pouze držitelům „IČ" z oblasti samosprávy – města, obce, úřady, školy a školská zařízení. Koncovým spotřebitelům a obchodníkům neprodáváme. 

Tyto podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR, především pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů – občanským zákoníkem platným od 1. 1. 2014 | Zákon č. 2012-89. Právní vztahy zde neuvedené se řídí platnými právními předpisy ČR.

 

 

  1. Úvodní ustanovení                                                     12. Dodací lhůta, dostupnost
 2. Předmět plnění 13. Expediční poplatek
 3. Komu prodáváme 14. Nepřevzetí zásilky, opakované zaslání
 4. Jak objednávat 15. Odstoupení od smlouvy
 5. Provozní doba 16. Kontrola zásilky odběratelem, reklamace
 6. Doporučená doba pro telefonický kontakt 17. Poškozený balík dopravcem
 7. Ověření a potvrzení došlé objednávky 18. Riziko ztráty, zničení
 8. Kupní cena zboží a služeb 19. Přítisk textu
 9. Platební podmínky, EET 20. Polygrafická výroba na zakázku
10. Vzorky zboží 21. Závěrečná ustanovení
11. Způsob dodání, právo nakládat se zbožím  

 

 

1. Úvodní ustanovení
Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky smluvní vztahy vznikající mezi dodavatelem (prodávajícím) Jarmilou Langerovou, OSVČ, se sídlem na adrese P. F. Ledvinky 2880, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 499 82 893, DIČ: neplátce DPH, zapsanou v Živnostenském rejstříku Městského úřadu v Havlíčkově Brodě jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v „kupní smlouvě" nebo „smlouvě o dílo" (dále jen „smlouva"), nebo kupujícím uzavírajícím kupní smlouvu na základě výběru zboží z katalogu zveřejněném na webovém rozhraní na adrese www.nakladatelstvilangerova.cz Smluvní vztah mezi kupujícím a dodavatelem (prodávajícím) vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako „kupní smlouva" nebo „smlouva o dílo" a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním objednávky (z webového rozhraní, e-mailem, poštou nebo sdělenou telefonicky) kupujícího prodávajícímu a přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (z webového rozhraní, e-mailem, poštou nebo sdělenou telefonicky).

 

2. Předmět plnění
Činnosti dle živnostenských listů prodávajícího: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce (vydávání blahopřání, kondolencí, pamětních listin, pozvánek na občanské obřady apod. artiklů; různé druhy tiskařské výroby; konečné zpracování výše uvedených společenských tiskovin, přítisky, kompletace apod). Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů (týká se výroby společenských pamětních tiskovin z papíru). Velkoobchod a maloobchod (týká se nákupu a prodeje zboží od jiných výrobců a prodeje vlastní produkce). Vše výše uvedené nabízíme prostřednictvím komunikace na dálku a katalogu zveřejněném na tomto webu. Kamenný obchod neprovozujeme.

 

3. Komu prodáváme

Držitelům „IČ" z oblasti samosprávy – města, obce, úřady, školy a školská zařízení.

 

4. Jak objednávat

E-mailem, telefonicky, prostřednictvím našeho objednávkového listu nebo písemně na adrese Jarmila Langerová, P. F. Ledvinky 2880, 580 01 Havlíčkův Brod. Můžete poslat i krátkou „sms" na číslo 777 582 657, a to ve tvaru „IČ + pracoviště + jméno", ozveme se Vám. Neprovozujeme klasický e-shop s možností vkládání zboží do košíku, není pro nás vhodný. Preferujeme, byť na dálku, individuální jednání se zákazníkem, abychom vyhověli jeho konkrétním požadavkům nebo poradili s výběrem. Veškeré objednávky zaslané písemně, e-mailem nebo uskutečněné telefonicky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami.

 

 

 

 

5. Provozní doba

Provozní dobou se rozumí časový úsek, kdy je nejvhodnější se s námi spojit telefonicky. Naše pracovní doba je pružná a přizpůsobena okolnostem. Osobní odběr není z technických důvodů možný. Vzhledem k tomu, že se často nacházíme mimo kancelář, může se stát, že se nám někdy nedovoláte, za což se velice omlouváme. Pošlete nám prosím email nebo sms zprávu, ozveme se.

 

6. Doporučená doba pro telefonický kontakt

PO: 8:30 – 12:00 hod

ÚT: 8:30 – 12:00 hod

ST: 8:30 – 10:00 hod.

ČT: 8:30 – 12:00 hod.

PÁ: 8:30 – 12:00 hod.

 

7. Ověření a potvrzení objednávky

Pokud neobdržíte potvrzení do 2 dnů, ověřte si prosím, zda jsme objednávku obdrželi nebo zda nemáme dovolenou (oznámení o omezení provozu najdete vždy s předstihem na webu).

 

8. Kupní cena zboží a služeb
Nejsme plátci DPH, prodáváme však za takové ceny, aby byl nákup pro Vás stále výhodný. Cena zboží či služeb nezahrnuje náklady na dopravu ke kupujícímu. Tyto náklady budou účtovány ve faktuře samostatně dle zvláštního ceníku. Za určitých cenových podmínek jde dopravné na vrub dodavatele. Pokud není písemně sjednána cena jiná nebo není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu pro sepsání případné smlouvy v daný den nebo odeslání objednávky kupujícím v daný den. Označení DC u zboží = nezávazná doporučená spotřebitelská cena, kterou výrobce uvádí buď přímo na svém výrobku (knihy) nebo ve svém ceníku pro odběratele, kteří výrobky od výrobce nakupují a dále prodávají.

 

9. Platební podmínky

Prostřednictvím našich stránek se neuskutečňují evidované tržby (EET – elektronická evidence tržeb). Odběratelé platí převodem na bankovní účet až po dodání zboží. Splatnost faktury je do 14-ti dnů ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny v plné výši na účet prodávajícího.


10. Vzorky

Na vyžádání můžeme zaslat vzorky, a to pouze odběratelům ze strany samosprávy, škol nebo školských zařízení, a za těchto podmínek:

 

a) Vzorky tiskopisů

Vzorky vyžádaných tiskopisů (blahopřání, pozvánky, pamětní listy, kondolence) neúčtujeme a nemusíte je vracet. Uhradíte pouze poštovné, které vám může být za určitých podmínek později kompenzováno. Pokud na základě vyžádaných vzorků a uhrazeného poštovného spojeného s jejich zasláním uskutečníte objednávku tiskopisů do 10 měsíců od data doručení a minimálně 50 ks (jeden druh nebo mix více druhů), náklady na poštovné spojené se zasláním vzorků vám budeme kompenzovat bezplatnými výtisky navíc, a to druhů dle našeho zvážení nebo dle domluvy.

b) Vzorky knih

Vzorky knih lze zapůjčit oproti úhradě poštovného s termínem vrácení do 30 dnů, případně odkoupení v témže termínu.

 

11. Způsob dodání, právo nakládat se zbožím
Českou poštou jako „doporučený dopis", „doporučený balíček" nebo „balík do ruky". Fakturu vkládáme do zásilky. Právo nakládat se zbožím přechází na odběratele v den předání zásilky prvnímu přepravci.

 

12. Dodací lhůta, dostupnost zboží
Za den objednání se považuje den doručení Vaší objednávky. Dodací lhůty mohou být stanoveny individuálně dle konkrétní objednávky, stavu skladových zásob nebo časové náročnosti objednaných služeb (orientačně viz níže tabulka).  Drobné objednávky zboží, které je skladem, mohou být vyřízeny přednostně, objedávky se však začínají vyřizovat nejdříve následující den po jejich obdržení. Veškeré zboží umístěné na webu je obvykle bez problémů dostupné buď přímo v našem skladu nebo v externím skladu. Avšak i přes veškerou naši snahu se může někdy stát, že nebude ihned k dispozici nebo bude těsně před obdržením vaší objednávky vyprodáno a informaci na web nestihneme umístit. Prezentace zboží na webu je tedy informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu. Po obdržení objednávky zasíláme potvrzení či informaci o dostupnosti zboží. V případě objednání více výrobků, přičemž jeden z nich je skladem a druhý není skladem, se termín dodání řídí výrobkem s nejdelší dostupností. Pokud však odběratel požaduje zaslat objednané zboží ve více dodávkách, fakturuje se odběrateli expediční poplatek při každé dílčí dodávce. Orientační termín dodání (pracovní dny):

 

Skladované knihy nebo blahopřání bez přítisku 5 – 7 dnů
Skladovaná blahopřání s přítiskem textu na objednávku 7 – 14 dnů, podle množství
Blahopřání s ponožkami Na dotaz

 

13. Expediční poplatek (EP)

Česká pošta změnila od 1. 3. 2019 způsob výpočtu částky za přepravu balíků, která se mj. stanoví i dle nejdelší strany balíku. Protože není možné předem vědět, do jak velkého balíku se zboží vejde, je obtížné zde uvést přesnou částku expedičních nákladů. Budeme se snažit zabalit zboží tak, aby byl EP co možná nejnižší. Pro přepravu používáme tyto typy zásilek:

 • Doporučené psaní: Do 2 kg, objednávka do =1 000 Kč, max. rozměry 20 x 35 x 5 cm
 • Doporučený balíček: Do 2 kg, objednávka do =1 000 Kč, maximální součet všech tří rozměrů 90 cm.
 • Balík do ruky: Od 2 kg výše, maximálně 30 kg/1 balík.

 

  Orientační ceník

Objednávka
 
Typ zásilky EP
Do 1 000 Kč Doporučené psaní 70 – 89 Kč
Do 1 000 Kč Doporučený balíček 99 – 129 Kč
Do 10 000 Kč

Balík do ruky

 130 – 220 Kč

Nad 10 000 Kč + celá objednávka odeslána najednou v 1 balíku

Balík do ruky

0 Kč

Nad 10 000 Kč + celá objednávka odeslána najednou jako vícekusová zásilka 2 a více balíků Balík do ruky EP účtujeme pouze za 1 ks balíku ve výši 130 – 220 Kč, EP u dalších balíků ==0 Kč

 

Dílčí dodávky: Pokud odběratel požaduje vyřídit objednávku postupně, EP se fakturuje při každé dílčí dodávce.

 

14. Nepřevzetí zásilky, opakované zaslání

V případě nepřevzetí zásilky bude zákazníkovi účtován poplatek ve výši expedičních nákladů, které musel dodavatel uhradit přepravní firmě (první doprava k zákazníkovi + doprava zpět k dodavateli + druhá doprava k zákazníkovi). Pokud by k takové situaci došlo, můžeme před druhou dopravou požadovat zaplacení celé faktury předem.

 

15. Odstoupení od smlouvy, možnost vrácení knih

Možnost vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu se na odběratele, kupující na IČ (právnické osoby či osoby, jež jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání), nevztahuje. Přesto Vám rádi umožníme případné vrácení leporel, památníčků, záznamníčků a jiných vázaných knih, neboť tyto si nemůžete předem kompletně prohlédnout. Oznámení o tom, že Vám zboží nevyhovuje a chtěli byste ho vrátit, je nutné zaslat na náš email do dvou dnů od obdržení zásilky a poté vyčkat, až se vám ozveme s pokyny. Pokud zásilku vrátíte bez našeho vědomí, nebude přijata. V případě vratky jdou veškeré expediční náklady spojené s dodáním a vrácením zboží na vrub zákazníka. Věříme však, že k tomuto nebudete muset nikdy přistoupit, neboť nabízíme jen pěkné osvědčené zboží, které se nám osobně velmi líbí a je mezi odběrateli dlouhodobě oblíbené. Standardně, při obchodním styku mezi subjekty s IČ, se uplatňuje následující: Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou případné zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených zákoníkem. Kupující může od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených  zákoníkem. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká). V případě, že zákazník již část zboží z objednávky obdržel, není možné zrušení celé objednávky, ale pouze její nedodané části.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem). Pokud tak neučiní ani po opakované výzvě, má se za to, že kupující s prodlouženým termínem dodání souhlasí.

 

16. Kontrola zásilky odběratelem, reklamace
Veškeré zboží u nás prochází pečlivou kontrolou, nikdy u nás zákazníci nemuseli reklamovat. Přesto je nutné mít v patrnosti níže uvedené informace. Je-li zboží zakoupeno na IČ, nevztahuje se na vyřízení reklamace lhůta jako u spotřebitelů, nýbrž se uplatňuje lhůta přiměřená nebo stanovená dohodou. Reklamace může být uznána při prokazatelné vadě zaviněné výrobcem. Kupující v den doručení zásilku otevře a zkontroluje obsah. Případné množstevní rozdíly či zjevné vady nám nejpozději do druhého dne od doručení oznámí e-mailem a vyčká, až se ozveme. Všeobecně se doporučuje vady vyfotit nebo oskenovat. V některých drobných případech lze totiž reklamaci vyřídit efektivně i elektronicky, aniž by se muselo vadné zboží vracet. Např. po obdržení zásilky objevíte vadu na pamětním listu, blahopřání, pozvánce a podobných drobných tiskopisech. Ujišťujeme vás, že vše před zabalením pečlivě kontrolujeme, ale stát se může cokoliv. Vadu vyfotíte, pošlete foto na náš email, my posoudíme a pošleme Vám novou fakturu poníženou o částku vadného kusu. Vadný kus vracet nemusíte, roztrháte ho a vyhodíte :-)

 • Pokud elektronicky nelze, zašleme na email šablonu reklamačního lístku k vytištění
 • Vyplněný reklamační lístek se přiloží k vadnému kusu, připojí originální faktura
 • Zásilka se vrací prostřednictvím České pošty, a to buď službou balík „Do ruky" (od 2 kg výše) nebo „Doporučené psaní " (zásilka do 2 kg a rozměrů vč. přepravního obalu max. 50 x 35 x 5 cm, a to na adresu Jarmila Langerová, P. F. Ledvinky 2880, 580 01 Havlíčkův Brod

Pokud by odběratel poslal balík jiným a dražším způsobem, kompenzaci na poštovném při uznané reklamaci obdrží v hodnotě výše uvedených levnějších poštovních služeb. Pokud budeme mít stejné zboží skladem, vyměníme je za bezvadné. V opačném případě, po dohodě s Vámi, vyměníme za podobné nebo fakturu ponížíme o vrácené kusy. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím či nesprávným skladováním dodaného zboží popř. za rozdíly či zjevné vady zjištěné a oznámené až třetí den a výše po obdržení zásilky.

 

17. Poškozený balík – dopravcem

Veškeré zboží u nás prochází pečlivou kontrolou a je expedováno v pevném obalu. Během našeho působení na trhu se nám nikdy nestalo, že by naši odběratelé obdrželi poškozený balík, přesto považujeme za důležité uvést zde následující informace. Odpovědnost dodavatele za vady se nevztahuje na poškození očividně vzniklá při přepravě. Pokud Vám pošta doveze tak viditelně poškozený balík, že máte podezření o znehodnocení jeho obsahu, balík od řidiče nepřebírejte, jinak by další reklamace nebyla úspěšná. Nechte si řidičem vystavit tzv. „Oznámení o uložení zásilky", které předložíte na Vaší pobočce České pošty, kde se před kompetentním pracovníkem balík rozbalí. Ihned nás o této situaci písemně informujte. Pomuchlaný balík ještě neznamená prázdný balík či znehodnocený obsah. Pokud bude vše v pořádku, balík si odnesete. Každopádně se na poštu prosím dostavte, spolupráce je velmi důležitá, zabráníte tak škodám na Vaší i naší straně. Výňatek ze „Zásad dodávání poštovních zásilek Českou pošty, a.s.:

 

čl. 27.
Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána.
čl. 28.
Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů
po dodání. Nejvhodnější je reklamovat u pošty, která ji dodala. Reklamaci však přijme kterákoliv pošta. Podmínkou je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.
 

 

18. Riziko ztráty, zničení
Pokud Česká pošta eviduje podání zásilky, odpovídá samozřejmě za její ztrátu, poškození a také dokonce za úbytek jejího obsahu do výše uvedené ceny zásilky. Poškozenou zásilku reklamuje adresát, nedodanou odesílatel, neboť disponuje podacím lístkem.

 

19. Přítisk textu – na objednávku nebo svépomocí

Do otevíracích dvojdílných blahopřání, pozvánek, kondolencí (dále jen tiskopisů), které u nás zakoupíte (viz prodejní katalog), vám rádi v našich prostorách přitiskneme laserovou technologií text. Pokud byste si chtěli text přitisknout svépomocí a ušetřit 4 Kč na kuse, je to možné, neboť vnitřní díl tiskopisů je z papíru takové plošné hmotnosti, která je vhodná pro tisk v běžné kancelářské tiskárně (viz přítisk textu). Pro přítisk tedy nepotřebujete žádný speciální tiskařský stroj. U této služby není stanoveno minimální množství odběru, dodáme vám třeba i 1 kus.

 

Tiskopisy, které lze opatřit přítiskem textu:

 • Blahopřání formátu 140 x 140 mm a 107 x 150 mm
 • Pozvánka na vítání občánků č. BE-5902-M
 • Blahopřání k narození dítěte č. BE-5904
 • Blahopřání k narození dítěte s vloženými ponožkami
 • Kondolence č. BE-5968
 
Tiskopisy s pevným textem, na které není možné nic dalšího přitisknout:
 • Blahopřání pro jubilanty s pevným textem, formát 210 x 100 mm (kartičky)
 • Pozvánka na vítání občánků s pevným textem, formát 210 x 100 mm (kartička)
 • Otevírací jednodílná pozvánka na vítání občánků č. BE-5902, s pevným textem
 • Pamětní list č. BE-5903, s pevným textem

 

20. Polygrafická výroba na zakázku

Služba byla k 1. 9. 2021 z kapacitních důvodů pro nové zákazníky zrušena. Dosavadní zákazníci mohou službu nadále objednávat. Cenová kalkulace a termín zhotovení na dotaz.

 

21. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla, bankovního spojení a jiných údajů, důležitých pro bezproblémový obchodní kontakt. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

 

Tyto obchodní a dodací podmínky platí od 1. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

  Rychlý přesun na začátek stránky