Obchodní a dodací podmínky

 

Pro právnické osoby. Pomocí prostředků komunikace na dálku prodáváme pouze držitelům "IČ" z oblasti samosprávy – města, obce, úřady, školy a školská zařízení. Koncovým spotřebitelům a obchodníkům neprodáváme. EET – Prostřednictvím našich stránek se neuskutečňují evidované tržby, odběratelé platí převodem na bankovní účet.

 

Tyto podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR, především pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů – občanským zákoníkem platným od 1. 1. 2014 | Zákon č. 2012-89. Právní vztahy zde neuvedené se řídí platnými právními předpisy ČR.

 

  1. Úvodní ustanovení                                                     11. Způsob dodání, právo nakládat se zbožím
 2. Předmět plnění 12. Dodací lhůta, dostupnost
 3. Komu prodáváme 13. Expediční poplatek
 4. Jak objednávat 13. Expediční příplatek - hračky
 5. Provozní doba 14. Nepřevzetí zásilky, opakované zaslání
 6. Doporučená doba pro telefonický kontakt 15. Odstoupení od smlouvy
 7. Ověření a potvrzení došlé objednávky 16. Kontrola zásilky odběratelem, reklamace
 8. Kupní cena zboží a služeb 17. Poškozený balík dopravcem
 9. Platební podmínky 18. Riziko ztráty, zničení
10. Vzorky zboží 19. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Úvodní ustanovení
Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky smluvní vztahy vznikající mezi dodavatelem (prodávajícím) Jarmilou Langerovou, OSVČ, se sídlem na adrese P. F. Ledvinky 2880, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 499 82 893, DIČ: neplátce DPH, zapsanou v Živnostenském rejstříku Městského úřadu v Havlíčkově Brodě jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v "kupní smlouvě" nebo "smlouvě o dílo" (dále jen "smlouva"), nebo kupujícím uzavírajícím kupní smlouvu na základě výběru zboží z katalogu zveřejněném na webovém rozhraní na adrese www.nakladatelstvilangerova.cz Smluvní vztah mezi kupujícím a dodavatelem (prodávajícím) vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním objednávky (z webového rozhraní, e-mailem, poštou nebo sdělenou telefonicky) kupujícího prodávajícímu a přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (z webového rozhraní, e-mailem, poštou nebo sdělenou telefonicky).

 

2. Předmět plnění
Činnosti dle živnostenských listů prodávajícího: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce (vydávání blahopřání, kondolencí, pamětních listin, pozvánek na občanské obřady apod. artiklů; různé druhy tiskařské výroby; konečné zpracování výše uvedených společenských tiskovin, přítisky, kompletace apod). Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů (týká se výroby společenských pamětních tiskovin z papíru). Velkoobchod a maloobchod (týká se nákupu a prodeje zboží od jiných výrobců a prodeje vlastní produkce). Vše výše uvedené nabízíme prostřednictvím komunikace na dálku a katalogu zveřejněném na tomto webu. Kamenný obchod neprovozujeme.

 

3. Komu prodáváme

Držitelům "IČ" z oblasti samosprávy – města, obce, úřady, školy a školská zařízení.

 

4. Jak objednávat

E-mailem, telefonicky, prostřednictvím našeho "Objednávkového listu" nebo písemně na adrese Jarmila Langerová, P. F. Ledvinky 2880, 580 01 Havlíčkův Brod. Můžete poslat i krátkou "sms" na číslo 777 582 657, a to ve tvaru "IČ + pracoviště + jméno", ozveme se Vám. Neprovozujeme klasický e-shop s možností vkládání zboží do košíku, není pro nás vhodný. Preferujeme, byť na dálku, individuální jednání se zákazníkem, abychom vyhověli jeho konkrétním požadavkům nebo poradili s výběrem. Veškeré objednávky zaslané písemně, e-mailem nebo uskutečněné telefonicky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami.

 

5. Provozní doba

Provozní dobou se rozumí časový úsek, kdy je nejvhodnější se s námi spojit telefonicky. Naše pracovní doba je pružná a přizpůsobena okolnostem. Osobní odběr není z technických důvodů možný. Vzhledem k tomu, že se často nacházíme mimo kancelář, může se stát, že se nám někdy nedovoláte, za což se velice omlouváme. Pošlete nám prosím email nebo sms zprávu, ozveme se.

 

6. Doporučená doba pro telefonický kontakt

 

PO: 7:00 – 09:00 hod

ÚT: 7:30 – 12:00 hod

ST: 7:00 – 10:15 hod.

ČT: 7:30 – 12:00 hod.

PÁ: 7:00 – 10:15 hod.

 

7. Ověření a potvrzení objednávky

Pokud neobdržíte potvrzení do 3 dnů, ověřte si prosím, zda jsme objednávku obdrželi nebo zda nemáme dovolenou (oznámení o omezení provozu najdete vždy s předstihem na webu).

 

8. Kupní cena zboží a služeb
Nejsme plátci DPH, prodáváme však za takové ceny, aby byl nákup pro Vás stále výhodný. Cena zboží či služeb nezahrnuje náklady na dopravu ke kupujícímu. Tyto náklady budou účtovány ve faktuře samostatně dle zvláštního ceníku. Za určitých cenových podmínek jde dopravné na vrub dodavatele. Pokud není písemně sjednána cena jiná nebo není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu pro sepsání případné smlouvy v daný den nebo odeslání objednávky kupujícím v daný den.

 

9. Platební podmínky

EET – nepřijímáme hotovost, odběratelé platí převodem na bankovní účet:

 

Předmět
 
Fakturovaná částka Úhrada
Skladované zboží bez úprav nebo s laserovým přítiskem textu, např. do blahopřání apod.

jakákoli

po dodání

Zakázky s ofsetovým tiskem na "smlouvu o dílo"

do 50 000 Kč

po dodání

Zakázky s ofsetovým tiskem na "smlouvu o dílo"

od 50 000 Kč

záloha 50%

 

Splatnost faktury je do 14-ti dnů ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny v plné výši na účet prodávajícího.


10. Vzorky

Odběratelům ze strany samosprávy můžeme zaslat na vyžádání vzorky našich tiskopisů (blahopřání, pozvánky, pamětní listy apod.) Tyto vzorky nemusíte vracet. Vzorky knih lze zapůjčit oproti úhradě poštovného s termínem vrácení do 30 dnů, případně odkoupení v témže termínu. Vzorky hraček nezasíláme.

 

11. Způsob dodání, právo nakládat se zbožím
Českou poštou jako "doporučený dopis", "doporučený balíček" nebo "balík do ruky". Fakturu vkládáme do zásilky. Právo nakládat se zbožím přechází na odběratele v den předání zásilky prvnímu přepravci.

 

12. Dodací lhůta, dostupnost zboží
Za den objednání se považuje den doručení Vaší objednávky. Dodací lhůty mohou být stanoveny individuálně dle konkrétní objednávky, stavu skladových zásob nebo časové náročnosti objednaných služeb (orientačně viz níže tabulka). Podmínky zakázek "na smlouvu o dílo – ofsetový tisk" jsou uvedeny zde. Veškeré zboží umístěné na webu je obvykle bez problémů dostupné buď přímo v našem skladu nebo v externím skladu. Avšak i přes veškerou naši snahu se může někdy stát, že nebude ihned k dispozici nebo bude těsně před obdržením vaší objednávky vyprodáno a informaci na web nestihneme umístit. Prezentace zboží na webu je tedy informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu. Po obdržení objednávky zasíláme potvrzení či informaci o dostupnosti zboží. V případě objednání více výrobků, přičemž jeden z nich je skladem a druhý není skladem, se termín dodání řídí výrobkem s nejdelší dostupností. Pokud však odběratel požaduje zaslat objednané zboží ve více dodávkách, fakturuje se odběrateli expediční poplatek při každé dílčí dodávce. Orientační termín dodání (pracovní dny):

 

Skladované knihy nebo blahopřání bez přítisku 5 – 10 dnů
Skladovaná blahopřání s přítiskem textu 6 – 18 dnů, podle množství
Hračky, blahopřání s ponožkami Na dotaz
Zakázkový ofsetový tisk "na smlouvu o dílo" Na dotaz

 

13. Expediční poplatek (EP)

Pokud Vám vychází k úhradě expediční poplatek, nezoufejte, nákup je pro vás stále výhodný, neboť cena našeho zboží a polygrafických služeb je velmi nízká a expediční náklady v mnoha případech z větší části dotujeme. Např. EP u těžkých zásilek od 28 kg, který zákazníkovi účtujeme, tvoří zlomek námi vynaložených nákladů. Výpočet EP se uskutečňuje z celkové ceny zboží nebo služeb, a to před poskytnutím případné jakékoli slevy dle aktuální nabídky.

 

Objednávka
 
Typ zásilky EP
Do 2 kg, do 800 Kč (hodnota zboží a služeb) a rozměrů vč. přepravního obalu 50 x 35 x 5 cm Doporučené psaní 70 Kč
Do 2 kg, do 800 Kč (hodnota zboží a služeb) a těchto rozměrů: Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 60 cm a součet všech tří rozměrů nesmí přesahovat 90 cm Doporučený balíček 90 Kč
Do 10 000 Kč (hodnota zboží a služeb), různá hmotnost od 2 kg výše

Balík DR

130 – 260 Kč

Nad 10 000 Kč + hmotnost zásilky do 28 kg + celá objednávka odeslána najednou v 1 balíku

Balík DR

zdarma

Nad 10 000 Kč + hmotnost zásilky od 28 kg do 56 kg + celá objednávka odeslána najednou jako vícekusová zásilka 2 balíků Balík DR Zákazník hradí pouze cca 50% skutečných expedičních nákladů*
*Nad 10 000 Kč + hmotnost zásilky od 56 kg výše + celá objednávka odeslána najednou jako vícekusová zásilka 3 a více balíků Balík DR Zákazník hradí pouze cca 50% skutečných expedičních nákladů*
Hračky pod 10 ks
 
EP dle podmínek výše se navýší o 130 Kč
 

 

Příklad: 130 ks titulu Památníček - Narodil se človíček váží 27 kg bez přepravního obalu, EP tedy neplatíte

Dílčí dodávky – pokud odběratel požaduje zaslat zboží ve více dodávkách, EP se fakturuje při každé dílčí dodávce.

Doporučená zásilka – používáme při drobných objednávkách do váhy 2 kg, max. 50 × 35 × 5 cm a hodnoty do 800 Kč.

Balík "DR" – pošta doručí do 24 hodin od podání. V prosinci však i tyto zásilky pošta někdy nedoručí v garantovaném termínu.

*50% expedičních nákladů: Výše EP na dotaz.

Česká pošta zdražuje: Od 15. 11. 2018 došlo k dalšímu zvýšení poštovného u balíků do ruky.

EMS – EXPRESS MAIL SERVICE (jen na vyžádání odběratelem) představuje rychlou přepravu dokumentů a zboží do hmotnosti 20 kg po celém území České republiky. EMS je služba s garantovaným dodáním následující den po dni podání, v pracovní den i v sobotu. Je však dražší.

 

14. Nepřevzetí zásilky, opakované zaslání

V případě nepřevzetí zásilky bude zákazníkovi účtován poplatek ve výši expedičních nákladů, které musel dodavatel uhradit přepravní firmě (první doprava k zákazníkovi + doprava zpět k dodavateli + druhá doprava k zákazníkovi). Pokud by k takové situaci došlo, můžeme před druhou dopravou požadovat zaplacení celé faktury předem.

 

15. Odstoupení od smlouvy, možnost vrácení knih

Možnost vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu se na odběratele, kupující na IČ (právnické osoby či osoby, jež jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání) nevztahuje. Přesto Vám rádi umožníme případné vrácení leporel, památníčků, záznamníčků a jiných vázaných knih, neboť tyto si nemůžete předem kompletně prohlédnout. Oznámení o tom, že Vám zboží nevyhovuje a chtěli byste ho vrátit, je nutné zaslat na náš email do dvou dnů od obdržení zásilky a poté vyčkat, až se vám ozveme s pokyny. Pokud zásilku vrátíte bez našeho vědomí, nebude přijata. V případě vratky jdou veškeré expediční náklady spojené s dodáním a vrácením zboží na vrub zákazníka. Věříme však, že k tomuto nebudete muset nikdy přistoupit, neboť nabízíme jen pěkné osvědčené zboží, které se nám osobně velmi líbí a je mezi odběrateli dlouhodobě oblíbené. Standardně, při obchodním styku mezi subjekty s IČ, se uplatňuje následující: Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou případné zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených zákoníkem. Kupující může od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených  zákoníkem. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká). V případě, že zákazník již část zboží z objednávky obdržel, není možné zrušení celé objednávky, ale pouze její nedodané části.

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem). Pokud tak neučiní ani po opakované výzvě, má se za to, že kupující s prodlouženým termínem dodání souhlasí.

 

16. Kontrola zásilky odběratelem, reklamace
Veškeré zboží u nás prochází pečlivou kontrolou, nikdy u nás zákazníci nemuseli reklamovat. Přesto je nutné mít v patrnosti níže uvedené informace. Je-li zboží zakoupeno na IČ, nevztahuje se na vyřízení reklamace lhůta jako u spotřebitelů, nýbrž se uplatňuje lhůta přiměřená nebo stanovená dohodou. Reklamace může být uznána při prokazatelné vadě zaviněné výrobcem. Kupující v den doručení zásilku otevře a zkontroluje obsah. Případné množstevní rozdíly či zjevné vady nám nejpozději do druhého dne od doručení oznámí e-mailem a vyčká, až se ozveme. Všeobecně se doporučuje vady vyfotit nebo oskenovat. V některých drobných případech lze totiž reklamaci vyřídit efektivně i elektronicky, aniž by se muselo vadné zboží vracet.

  • Pokud elektronicky nelze, zašleme na email šablonu reklamačního lístku k vytištění
  • Vyplněný reklamační lístek se přiloží k vadnému kusu, připojí originální faktura
  • Zásilka se vrací prostřednictvím České pošty, a to buď službou "Balík Do ruky" (od 2 kg výše) nebo "Doporučené psaní " (zásilky do hodnoty 760 Kč, do 2 kg a rozměrů vč. přepravního obalu 50 x 35 x 5 cm, a to na adresu Jarmila Langerová, P. F. Ledvinky 2880, 580 01 Havlíčkův Brod

Pokud by odběratel poslal balík jiným a dražším způsobem, kompenzaci na poštovném při uznané reklamaci obdrží v hodnotě výše uvedených levnějších poštovních služeb. Pokud budeme mít stejné zboží skladem, vyměníme je za bezvadné. V opačném případě, po dohodě s Vámi, vyměníme za podobné nebo fakturu ponížíme o vrácené kusy. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím či nesprávným skladováním dodaného zboží popř. za rozdíly či zjevné vady zjištěné a oznámené až třetí den a výše po obdržení zásilky.

 

17. Poškozený balík – dopravcem

Veškeré zboží u nás prochází pečlivou kontrolou a je expedováno v pevném obalu. Během našeho působení na trhu se nám nikdy nestalo, že by naši odběratelé obdrželi poškozený balík, přesto považujeme za důležité uvést zde následující informace. Odpovědnost dodavatele za vady se nevztahuje na poškození očividně vzniklá při přepravě. Pokud Vám pošta doveze tak viditelně poškozený balík, že máte podezření o znehodnocení jeho obsahu, balík od řidiče nepřebírejte, jinak by další reklamace nebyla úspěšná. Nechte si řidičem vystavit tzv. "Oznámení o uložení zásilky", které předložíte na Vaší pobočce České pošty, kde se před kompetentním pracovníkem balík rozbalí. Ihned nás o této situaci písemně informujte. Pomuchlaný balík ještě neznamená prázdný balík či znehodnocený obsah. Pokud bude vše v pořádku, balík si odnesete. Každopádně se na poštu prosím dostavte, spolupráce je velmi důležitá, zabráníte tak škodám na Vaší i naší straně. Chci si přečíst celé zásady dodávání a podmínky reklamace České pošty. Výňatek ze "Zásad dodávání poštovních zásilek Českou pošty, a.s.:

 

čl. 27.
Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána.
čl. 28.
Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů
po dodání. Nejvhodnější je reklamovat u pošty, která ji dodala. Reklamaci však přijme kterákoliv pošta. Podmínkou je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.
 

 

18. Riziko ztráty, zničení
Pokud Česká pošta eviduje podání zásilky, odpovídá samozřejmě za její ztrátu, poškození a také dokonce za úbytek jejího obsahu do výše uvedené ceny zásilky. Poškozenou zásilku reklamuje adresát, nedodanou odesílatel, neboť disponuje podacím lístkem.


19. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla, bankovního spojení a jiných údajů, důležitých pro bezproblémový obchodní kontakt. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

 

Tyto obchodní a dodací podmínky platí od 9. 11. 2017.

Změny vyhrazeny.

 

 

Prohlédnout si katalog Chci si objednat Potřebuji poradit