Autorská tvorba

 

Něco málo o mně

Jmenuji se Jarmila Langerová a pocházím z Havlíčkova Brodu. Vystudovala jsem Gymnázium v Havlíčkově Brodě, Střední pedagogickou školu v Nové Pace – nástavbové studium pro absolventy gymnázií pro učitelství v mateřské škole. Mnoho let se zajímám o uměleckou tvorbu a zdravý životní styl. Absolvovala jsem několik ročníků výtvarného oboru v Lidové škole umění v Havlíčkově Brodě pod vedením malíře Jana Jůzla, absolventa Akademie výtvarného umění a žáka Maxe Švabinského, který svou pedagogickou činností významně zasáhl do kulturního života Havlíčkova Brodu i okresu. Ovládal a vyučoval řadu grafických technik, zabýval se dřevoryty, akvarely a ilustracemi. Dodnes na něj vzpomínám s úctou a láskou.

 

Původní povolání učitelky jsem vykonávala patnáct let, se zaujetím a nadšením, nicméně moje touha po tvořivé a nezávislé profesi vyvrcholila v roce 1995 odchodem ze školství, založením rodinného nakladatelství, vydavatelství a zásilkového obchodu. Již v době studia jsem se zabývala básnickou tvorbou (říkanky pro děti nebo humorné verše k oslavám životních výročí). S odchodem ze školství se mi otevřely nové možnosti, a tak krátce poté jsem vydala vlastním nákladem svoji první veršovanou knížku „Lesní městečko", následovala spolupráce s nakladatelstvím Fragment, s.r.o. Praha, Blug Praha, Studiem Press Čáslav a od roku 2016 s nakladatelstvím Albatros Media a.s.

 

V současné době nemám na vlastní tvorbu čas, neboť se plně věnuji všem svým živnostem, ale pevně věřím, že se k ní v důchodu vrátím :-)

 

 

 

Prohlédnout si katalog