Autorská tvorba

 

Něco málo o mně

Jmenuji se Jarmila Langerová a pocházím z Havlíčkova Brodu. Vystudovala jsem Gymnázium v Havlíčkově Brodě, Střední pedagogickou školu v Nové Pace – nástavbové studium pro absolventy gymnázií pro učitelství v mateřské škole. Mnoho let se zajímám o uměleckou tvorbu a zdravý životní styl. Absolvovala jsem několik ročníků výtvarného oboru v Lidové škole umění v Havlíčkově Brodě pod vedením malíře Jana Jůzla, absolventa Akademie výtvarného umění a žáka Maxe Švabinského, který svou pedagogickou činností významně zasáhl do kulturního života Havlíčkova Brodu i okresu. Ovládal a vyučoval řadu grafických technik, zabýval se dřevoryty, akvarely a ilustracemi. Dodnes na něj vzpomínám s úctou a láskou.

 

Původní povolání učitelky jsem vykonávala patnáct let, se zaujetím a nadšením, nicméně moje touha po tvořivé a nezávislé profesi vyvrcholila v roce 1995 odchodem ze školství, založením rodinného nakladatelství, vydavatelství a zásilkového obchodu. Již v době studia jsem se zabývala básnickou tvorbou (říkanky pro děti nebo humorné verše k oslavám životních výročí). S odchodem ze školství se mi otevřely nové možnosti, a tak krátce poté jsem vydala vlastním nákladem svoji první veršovanou knížku „Lesní městečko", následovala spolupráce s nakladatelstvím Fragment, s.r.o. Praha, Blug Praha, Studiem Press Čáslav a od roku 2016 spolupracuji s nakladatelstvím Albatros Media a.s.

 

Z časových důvodů jsem v roce 2004 přestala psát a intenzivně jsem se věnovala pouze svojí živnosti. V roce 2020 jsem se k psaní vrátila, prozatím prostřednictvím stránek na Facebooku „Paní Singlová"  – humorné příběhy ze života. Oprašuji svoje rukopisy a těším se na případnou spolupráci s některým z našich nakladatelství, protože vlastní tvorbu si sama nevydávám.

 

Přeji vám krásné dny a pevné zdraví.

 

Jarmila Langerová :-)

 

Bibliografie

 

:: Lesní městečko, © Jarmila Langerová, 1995.

:: Jsem malý zlobílek a chodím do školky, © Blug, 1995.

:: Hádanky – Kdo je to?, © Blug, 1995.

:: Smějeme se se zvířátky, © Blug, 1995.

:: Říkají mi miminko, © Fragment, 1996, 1999.

:: Památníček – Narodil se človíček© Fragment, 1999 – 2019.

:: Obrázky z cirkusu, nástěnný kalendář, © Studio Press, 2003.

:: Veverka učí své přátele správně mluvit, nástěnný logopedický kalendář, © Studio Press, 2004.