Pozvánka na vítání občánků č. BE-5902 s předtištěným textem.