AB-8554 — Jak pes logopes učil děti mluvit —

AB-8554 — Jak pes logopes učil děti mluvit —

VYPRODÁNO Bohatě ilustrovaná kniha obsahuje mnoho zábavných a hravých cvičení, která pomohou rozvinout komunikační schopnosti dětí předškolního a mladšího školního věku. K aktivní spolupráci děti motivuje postavička psa Logopsa, která jim nabízí rozmanité úkoly. Děti si procvičí správnou výslovnost hlásek, schopnost souvisle se vyjadřovat, sluchové vnímání pro hlásky, paměť, zrakové vnímání, rozšíři si slovní zásobu. Copyright 28377141, I. Novotná, M. Růžek.