Obchodní a dodací podmínky pro právnické osoby

 

Pomocí prostředků komunikace na dálku prodáváme pouze držitelům "IČ" z oblasti samosprávy – města, obce, úřady, školy a školská zařízení. Koncovým spotřebitelům a obchodníkům neprodáváme. EET – Prostřednictvím našich stránek se neuskutečňují evidované tržby. Nepřijímáme hotovost, za naše zboží nebo služby platí odběratelé pouze převodem na bankovní účet.

 

Tyto podmínky se řídí platnými právními předpisy ČR, především pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů – občanským zákoníkem platným od 1. 1. 2014 | Zákon č. 2012-89. Právní vztahy zde neuvedené se řídí platnými právními předpisy ČR.

 

  1. Úvodní ustanovení                                                     11. Způsob dodání
 2. Předmět plnění 12. Dodací lhůta, dostupnost
 3. Komu prodáváme 13. Expediční poplatek
 4. Jak objednávat 13. Expediční příplatek - hračky
 5. Provozní doba 14. Opakované zaslání
 6. Doporučená doba pro telefonický kontakt 15. Odstoupení od smlouvy
 7. Ověření a potvrzení došlé objednávky 16. Poškozený balík
 8. Kupní cena zboží a služeb 17. Reklamace
 9. Platební podmínky 18. Jiná ustanovení
10. Vzorky zboží 19. Závěrečná ustanovení

 

 

1. Úvodní ustanovení
Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky smluvní vztahy vznikající mezi dodavatelem (prodávajícím) Jarmilou Langerovou, OSVČ, se sídlem na adrese P. F. Ledvinky 2880, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 499 82 893, DIČ: neplátce DPH, zapsanou v Živnostenském rejstříku Městského úřadu v Havlíčkově Brodě jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v "kupní smlouvě" nebo "smlouvě o dílo" (dále jen "smlouva"), nebo kupujícím uzavírajícím kupní smlouvu na základě výběru zboží z katalogu zveřejněném na webovém rozhraní na adrese www.nakladatelstvilangerova.cz

Smluvní vztah mezi kupujícím a dodavatelem (prodávajícím) vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako „kupní smlouva“ nebo „smlouva o dílo“ a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním objednávky (z webového rozhraní, e-mailem, poštou nebo sdělenou telefonicky) kupujícího prodávajícímu a přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (z webového rozhraní, e-mailem, poštou nebo sdělenou telefonicky).

 

2. Předmět plnění
Předmětem plnění jsou činnosti dle živnostenských listů prodávajícího: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce (vydávání blahopřání, kondolencí, pamětních listin, pozvánek na občanské obřady apod. artiklů; různé druhy tiskařské výroby; konečné zpracování výše uvedených společenských tiskovin – především umístění listu s přitisknutým textem do přebalu pod pruženku, kompletace). Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů (týká se výroby společenských pamětních tiskovin z papíru). Velkoobchod a maloobchod (týká se nákupu a prodeje zboží od jiných výrobců a prodeje vlastní produkce). Vše výše uvedené nabízíme prostřednictvím komunikace na dálku a katalogu zveřejněném na tomto webu. Kamenný obchod neprovozujeme.

 

3. Komu prodáváme

Pomocí prostředků komunikace na dálku prodáváme pouze držitelům "IČ" z oblasti samosprávy – města, obce, úřady, školy a školská zařízení, pro jejichž potřeby jsme založili naši živnost. Koncovým spotřebitelům a obchodníkům neprodáváme.

 

4. Jak objednávat

E-mailem, telefonicky, přímo z našeho webu vyplněním "Objednávkového listu" nebo písemně Českou poštou. Neprovozujeme klasický e-shop s možností vkládání zboží do košíku, není pro nás vhodný. Raději preferujeme, byť na dálku, individuální jednání s každým zákazníkem, abychom vyhověli jeho konkrétním požadavkům nebo poradili s výběrem. Pro své poptávky či objednávky využívejte prosím nejlépe e-mail nebo "Objednávkový list" na našem webovém rozhraní. Můžete nám zanechat vzkaz na záznamníku pevné linky, jakmile to bude možné, ozveme se Vám. V nejnutnějších případech můžete poslat sms na mobil +420 777 582 657. Nemusíte vypisovat Váš dotaz nebo celou objednávku, stačí uvést jen název firmy (organizace), jméno, pracoviště, telefon. Ozveme se Vám. Veškeré objednávky zaslané písemně, e-mailem nebo uskutečněné telefonicky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tím i se zaplacením poplatku v případě nepřevzetí zásilky v úložní době. V případě nepřevzetí zásilky dochází ze strany zákazníka k porušení obchodních podmínek a je mu účtován poplatek ve výši prokazatelně vzniklých nákladů, které vznikly dodavateli ve spojení se zajištěním a expedicí zboží.

 

5. Provozní doba

Provozní dobou se rozumí v našem případě časový úsek, kdy je nejvhodnější se s námi spojit telefonicky. Naše pracovní doba není pevně stanovena, je pružná a přizpůsobena okolnostem. Osobní odběr zboží není z technických důvodů možný. Vzhledem k tomu, že se často pracovně nacházíme mimo kancelář, může se stát, že se nám někdy nedovoláte, za což se velice omlouváme. Pošlete nám prosím email nebo sms zprávu, ozveme se Vám.

 

6. Doporučená doba pro telefonický kontakt

 

PO: 6:30 – 10:00 hod

ÚT: 6:30 – 9:00 hod

ST: 6:30 – 10:15 hod.

ČT: 6:30 – 9:00 hod.

PÁ: 6:30 – 10:15 hod.

 

7. Ověření a potvrzení objednávky
Objednávky zaslané emailem nebo z webového rozhraní potvrzujeme. Pokud neobdržíte potvrzení do 3 dnů, ověřte si prosím telefonicky, zda jsme Vaši objednávku obdrželi nebo zda nemáme dovolenou (oznámení o omezení provozu najdete vždy s předstihem na webu). Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

8. Kupní cena zboží a služeb
Cena uvedená u každého zboží či služby v katalogu na webových stránkách je konečná (nejsme plátci DPH), nabízíme Vám však zboží nebo služby za takovou cenu, aby pro Vás byl nákup stále výhodný. Cena zboží či služeb nezahrnuje náklady na dopravu ke kupujícímu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Tyto náklady budou účtovány ve faktuře samostatně dle zvláštního ceníku uvedeného níže. Pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží nebo služeb pro sepsání kupní smlouvy v daný den nebo odeslání objednávky kupujícím v daný den.

 

9. Platební podmínky

EET – Prostřednictvím našich stránek se neuskutečňují evidované tržby. Nepřijímáme hotovost, za naše zboží nebo služby platí odběratelé pouze převodem na bankovní účet.

  • Zboží – platba bankovním převodem až po dodání
  • Zakázky na smlouvu do 50 000 Kč – převodem po dodání
  • Zakázky na smlouvu nad 50 000 Kč – smluvní záloha

 

Splatnost faktury je do 14-ti dnů, pokud není s kupujícím dohodnuto jinak, ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.


10. Vzorky

Odběratelům ze strany samosprávy můžeme na vyžádání zaslat vzorky našich tiskopisů k posouzení (blahopřání, pozvánky, pamětní listy apod.) Tyto vzorky nemusíte vracet. Vzorky knih lze zapůjčit oproti úhradě poštovného s termínem vrácení do 30 dnů, případně odkoupení v témže termínu. Vzorky hraček nezasíláme.

 

11. Způsob dodání
Zboží zasíláme Českou poštou jako "doporučený balíček" nebo "balík do ruky". Fakturu vkládáme do zásilky. Osobní odběr není možný.

 

12. Dodací lhůta, dostupnost zboží
Za den objednání se považuje den doručení Vaší objednávky. Dodací lhůty mohou být stanoveny individuálně dle konkrétní objednávky.
U zakázky s
kompletním ofsetovým tiskem nebo objednávky s laserovým přítiskem počíná dodací lhůta plynout dnem odsouhlasení předlohy. U laserového přítisku, pokud není dohodnuto jinak, nevyžadujeme odsouhlasení předlohy, text Vámi zaslaný (ať již písemně, emailem nebo přes webové rozhraní) považujeme za konečný. U zakázek s kompletním ofsetovým tiskem je kupující povinen do 48 hodin po uzavření kupní smlouvy (přijetí objednávky) dodat prodávajícímu podklady pro tisk a do 48 hodin od zaslání grafických náhledů pro tisk je odsouhlasit a zaslat zpět prodávajícímu. Jakým způsobem budou podklady doručeny lze domluvit individuálně. Pokud je sjednána zálohová platba, počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky v plné výši na účet prodávajícího. U zakázek s kompletním ofsetovým tiskem bude termín dodací lhůty posunut o takový počet započatých pracovních dnů, po které je kupující v prodlení s dodáním podkladů pro tisk nebo s odsouhlasením zaslaných náhledů pro tisk. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu ke schválení nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Po obdržení Vaší poptávky/objednávky Vám zašleme aktuální informace o dostupnosti zboží. U některého zboží, které odebíráme z jiných skladů, především knihy, se stav zásob v těchto skladech mění "z hodiny na hodinu". U takového zboží najdete odkaz:

Zeptat se na dostupnost

 

Doporučujeme využít této možnosti. Ověříme aktuální počet ks na skladě a podáme Vám zprávu. Pokud bychom nemohli některé zboží již dodat, po vzájemné domluvě Vám rádi nabídneme adekvátní náhradu k Vaší plné spokojenosti.

I přes veškerou naši snahu může docházet k vyjímečným situacím, kdy uvedená skladová dostupnost nebude odpovídat skutečnosti. V takovýchto případech se snažíme co nejrychleji vyřešit vzniklý problém k maximální spokojenosti zákazníka. Termín dodání tedy závisí na stavu skladových zásob a časové náročnosti objednaných služeb, může jej též ovlivnit naše dovolená a jiné výluky. Orientační termín dodání:

 

  • Skladované knihy nebo blahopřání bez přítisku: 5 – 14 dnů
  • Skladovaná blahopřání s přítiskem: 10 – 20 dnů podle množství
  • Zakázkový tisk velkého množství: 6 – 8 týdnů
  • Zboží mimo náš sklad a objednávky většího množství: na dotaz
  • Hračky, blahopřání s ponožkami: na dotaz (vyrábí se dle došlých objednávek)

 

13. Expediční poplatek (EP)

Doporučený balíček – používáme při drobných objednávkách do váhy 2 kg, max. 50 × 35 × 5 cm a hodnoty do 760 Kč.

Balík "DR" – pošta doručí do 24 hodin od podání. V prosinci však i tyto zásilky pošta někdy nedoručí v garantovaném termínu.

EMS – EXPRESS MAIL SERVICE (jen na vyžádání odběratelem) představuje rychlou přepravu dokumentů a zboží do hmotnosti 20 kg po celém území České republiky. EMS je služba s garantovaným dodáním následující den po dni podání, v pracovní den i v sobotu. Je však dražší.

 

Objednávka
 
Typ zásilky EP
Do 760 Kč, do 2 kg a rozměrů vč. přepravního obalu 50 x 35 x 5 cm Doporučený balíček 60 Kč
Do 5 000 Kč

Balík DR

150 Kč

5 001 –   7 000 Kč

Balík DR

160 Kč

7 001 – 10 000 Kč

Balík DR

190 Kč

Nad 10 000 Kč

Balík DR

Hradí dodavatel

Hračky pod 10 ks
 
EP dle podmínek výše se navýší o 80 Kč
 

 

 

14. Opakované zaslání

Zákazník má možnost v případě nevyzvednutí zásilky požádat o opakované zaslání zásilky do 2 dnů od upozornění o nevyzvednutí. V tomto případě však vyžadujeme platbu předem, kterou je nutno provést do 5-ti kalendářních dnů. Původní cena zásilky je navýšena o vzniklé poštovní náklady spojené s vrácením balíku a jeho opětovným odesláním.

 

15. Odstoupení od smlouvy

Prodáváme pouze držitelům IČ. Možnost vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu se na odběratele, kupující na IČ (právnické osoby či osoby, jež jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání) nevztahuje. Přesto, bude-li to v našich možnostech, budeme se individuálně zabývat případnou vzniklou situací a řešit ji k Vaší maximální spokojenosti.
Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou případné zálohy o více jak 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených zákoníkem. Kupující může od smlouvy odstoupit jen v případě hrubého porušení smlouvy prodávajícím nebo v případech stanovených  zákoníkem. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží jehož se odstoupení týká).

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem). Pokud tak neučiní ani po opakované výzvě, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

Dostupnost případně uváděná v detailu každého výrobku je orientační a představuje obvyklou dodací lhůtu pro daný výrobek. Tato lhůta není závazná. Konečný termín dodání se může lišit dle aktuální skladové dostupnosti výrobce. V případě objednání více výrobků, přičemž jeden z nich je skladem a druhý není skladem, se termín dodání řídí výrobkem s nejdelší dostupností. Pokud však odběratel požaduje zaslat objednané zboží ve více dodávkách, fakturuje se odběrateli expediční poplatek při každé dílčí dodávce. V případě, že zákazník již část zboží z objednávky obdržel, není možné zrušení celé objednávky, ale pouze její nedodané části.

 

16. Poškozený balík

Veškeré zboží u nás prochází pečlivou kontrolou a je expedováno v pevném obalu. Během našeho působení na trhu se nám nikdy nestalo, že by naši odběratelé obdrželi poškozený balík, přesto považujeme za důležité uvést zde následující informace. Odpovědnost dodavatele za vady se nevztahuje na poškození očividně vzniklá při přepravě. Pokud Vám pošta doveze tak viditelně poškozený balík, že máte podezření o znehodnocení jeho obsahu, balík od řidiče nepřebírejte. Nechte si řidičem vystavit tzv. "Oznámení o uložení zásilky", které předložíte na Vaší pobočce České pošty a před kompetentním pracovníkem se balík rozbalí. Pomuchlaný balík ještě neznamená prázdný balík či znehodnocený obsah. Pokud bude vše v pořádku, sepíše se zápis a balík si hned odnesete.

 

Výňatek ze "Zásad dodávání poštovních zásilek Českou pošty, a.s.:

  1. Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána. Adresát může požadovat, aby poškozená poštovní zásilka byla na poště před jejím dodáním otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození.
  2. Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů po dodání. Nejvhodnější je reklamovat poštovní zásilku u pošty, která ji dodala. Reklamaci však přijme kterákoliv pošta. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.

 

17. Reklamace
Reklamace může být uznána při prokazatelné vadě zaviněné výrobcem a vyřízena v přiměřené lhůtě či ve lhůtě stanovené dohodou. Je-li zboží zakoupeno na IČO, nevztahuje se na vyřízení reklamace lhůta 30 dnů dle § 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele, nýbrž se uplatňuje lhůta přiměřená nebo stanovená dohodou. Nejprve nám prosím napište nebo zavolejte, abychom se domluvili na nejlepším možném řešení. V případně vratky vadných kusů se postupuje takto: Vadné zboží spolu s písemnostmi odešlete cenným balíkem na adresu Jarmila Langerová, P. F. Ledvinky 2880, 580 01 Havlíčkův Brod. Písemnosti: Kopie naší faktury vztahující se k reklamovanému zboží. Na ní nutno uvést: Název a počet reklamovaných položek, popis vady, razítko, podpis, datum. Pokud budeme mít stejné zboží skladem, vyměníme je za bezvadné. V opačném případě, po dohodě s Vámi, vyměníme za podobné nebo vrátíme zpět peníze. Prokazatelné náklady na Vámi odeslaný cenný balík s vadnými výrobky Vám budeme kompenzovat.

 

18. Jiná ustanovení
Sjedná-li kupující ve smlouvě "kompletní tisk" nebo "dotisk", je povinen dodat podklady pro tisk dle podmínek „Kompletní tisk - ofset“ nebo „Dotisk textu - laser“. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu tisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení obchodního zákoníku – Obč. zákoník platný od 1. 1. 2014 | Zákon č. 2012-89.
Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím a nebo skladováním dodaného zboží. Případné množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby a do dvou dnů od doručení zásilky.

19. Závěrečná ustanovení
V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit Obč. zákoníkem platným od 1. 1. 2014 | Zákon č. 2012-89.

Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta

(kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.

 

20. Ochrana dat
Spotřebitelům neprodáváme, osobní údaje tedy nezpracováváme. Prodáváme pouze městským a obecním úřadům a školám či školským zařízením na IČ. Data, která jsou součástí objednávky, nesdělujeme třetím osobám. Výjimku tvoří údaje, které přímo souvisejí s vyřízením objednávky, a to pouze v nutném rozsahu (např. adresa na zásilce).

 

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách
www.nakladatelstvilangerova.cz

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1. 1. 2016 dosud. Změna obchodních podmínek vyhrazena.